Stjärnan

På Stjärnan arbetar en förskollärare och två barnskötare.

På Stjärnan har vi 17 barn i åldersgruppen 2-4 år.
Med hjälp av gemensamma projektarbeten ger vi barnen ett stärkt inflytande. Genom att erbjuda ett varierat material som alltid finns lätt tillgängligt för alla, uppmuntrar vi barnens självständighet. Vi har regelbundna sång- och danstunder, och ger oss gärna ut på skogsturer.
Barnen får bekanta sig med moderna verktyg såsom lärplattor, där alla får egentid för att kunna utforska den digitala världen.