Beskrivning

Inriktning och profil

Otto är en traditionell, väl inarbetad, fristående förskola som är i fas med tiden. Förskolan ligger nära Bandhagens parklek samt skog och natur. Naturupplevelser ingår som en naturlig del i verksamheten.

Vi är en liten förskola med 52 barn uppdelat på tre avdelningar. Månen för de minsta barnen 1–2 år, Stjärnan för mellanbarnen 2-4 år och Solen för storbarnen 4-6 år. Även fast barnen har sin fasta punkt på en avdelning så har vi även verksamhet i tvärgrupper mellan avdelningarna.

Vi på förskolan Otto har medvetet valt att inte profilera oss mot en speciell pedagogisk inriktning. Vi vill vara en förskola i tiden där alla barn är välkomna och därför plockar vi russinen ur kakan och ger förutsättningarna för ett lustfyllt lärande. En förskola i tiden anser vi på Otto är att vi ger barnen en utbildning och undervisning som är förankrad i aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Vi följer Skollagen (2010:800) och Läroplan för förskola (Skolverket 2018).

På alla avdelningar under verksamhetsdagen pågår planerade och spontana utbildnings- och undervisningssituationer. Aktiviteterna sker i varierade gruppkonstellationer där vi får in språk, matematik, digitalisering, naturvetenskap och värdegrund som är baserade på läroplan 2018.

Inne- och utemiljö

Vi arbetar med en föränderlig och tillgänglig lärmiljö för alla barn. I vårt närområde har vi tillgång till skogspartier och olika parkområden som vi använder som en del av vår pedagogiska miljö.

Vi har en stor kuperad gård som vi valt att dela upp i två delar. På den ena delen ges de yngre barnen utrymme att utforska utemiljön i sin egen takt under trygga förhållanden. På den andra delen finns det förutsättningar för mera fysiska utmaningar i form av stationer som främjar lek och rörelse.