Vår App

En stor del av vår kommunikation mellan vårdnadshavare, pedagoger och rektor sker via Tyra-appen, som är ett av våra informations- och dokumentationsverktyg. Närvaro, frånvaro, schema, portfolio, blogginlägg, matsedeln och övriga viktiga händelser förmedlas ut till alla vårdnadshavarna.