Solen

Vi som arbetar på Solen är:

Lena Göransson, bsk, avdelningsansvarig, IKT-ansvarig (information/kommunikation/teknologi), språkansvarig
Tina Lindmark, bsk
Sara-Maria Eriksson, fsk, värdegrundsansvarig
Annika Ekman, bsk, matematik/naturvetenskap/teknikansvarig

På Solen har vi 20 barn i åldersgruppen 3-6 år.
Vi arbetar mycket skolförberedande, där barnen ges ett större inflytande över verksamheten, och vi jobbar med flera längre projektarbeten. Vi använder verktyg såsom lärplattor, dator och Smartboard i det arbetet. Vi tycker det är extra viktigt att stärka barnens självkänsla.

(C) 2017