Sjukanmälan

snotty-nose-770x445

Sjukanmälan

Sjukanmälan ska göras på telefonnummer 08-86 79 94 senast klockan 07.30 samma dag som anmälan avser.

Friskanmälan

Kontakta oss på telefonnummer 08-86 79 94 senast klockan 14.00 dagen innan ditt barn kommer tillbaka från sjukdom.

Anmäla VAB

Du ska anmäla vård av barn till Försäkringskassan. Det du som vårdnadshavare behöver är ditt och barnets personnummer.

Allmänt om vård av barn (VAB)

Vård av barn (VAB) är när du stannar hemma från jobbet eller avstår från att söka arbete för att ta hand om ett sjukt barn. Ersättningen du får när du vabbar kallas tillfällig föräldrapenning.

Kan jag få ersättning för VAB?

Du kan få ersättning för VAB om

  • barnet är mellan 8 månader (240 dagar) och 12 år. Det finns tillfällen när du har rätt till ersättning även om barnet är äldre, yngre eller omfattas av LSS.
  • du stannar hemma från jobbet eller avstår från att söka arbete för att du ska ta hand om ett sjukt barn. Du kan också få ersättning om du följer med barnet till läkare, barnavårdscentral, tandläkare eller barn- och ungdomspsykiatri eller om du är hemma med barnet för att den ordinarie vårdaren är sjuk.
  • du är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor och arbetar här. Det finns några undantag från regeln.