Likabehandlingsplan

Inledning

Under utformningen av likabehandlingsplanen har vi utgått från Diskrimineringslagen (2008:567), Skollagen (2010:800) samt Förskolans läroplan (Lpfö18).

Enligt Lpfö18 ska alla i förskolan känna sig trygga och ingen ska behöva utsättas för en kränkande behandling, varken barn eller vuxna. En förutsättning för lärande i förskolan är att alla mår bra och känner sig trygga. Tillsammans med personal, barn och föräldrar bär vi det kollektiva ansvaret för hur vi lyckas.

Vår likabehandlingsplan är under pågående arbete 2020.

Ansvariga för denna plan:
Förskolechef Ann-Katrin Nartijärvi

Ladda ner den fullständiga likabehandlingsplanen här!