Klagomål och synpunkter

Vi på Förskolan Otto är tydliga med att vi vill ha ett nära samarbete med våra föräldrar, och vårt mål är att så tidigt som möjligt lösa eventuella brister eller klagomål på verksamheten som kommer oss tillkänna.

I de fall du som förälder inte anser att förskolan lever upp till våra åtaganden uppmanas du att kontakta avdelningspersonalen i första hand eller förskolechefen för att framföra dina synpunkter.

Vi tar upp dina synpunkter och diskuterar dem i arbetslaget samt eventuella åtgärder och återkommer till dig så snart som möjligt.

Klagomål och synpunkter kan även lämnas till våra föräldrarådsrepresentanter.