Beskrivning

Otto är en traditionell, väl inarbetad, fristående förskola som är i fas med tiden. Förskolan ligger nära Bandhagens parklek samt skog och natur. Naturupplevelser ingår som en naturlig del i verksamheten.

På Otto har vi många fina traditioner. Varje termin tar vi in en teater på förskolan. Detta för att även de minsta barnen ska få uppleva teater i en trygg miljö. På vårterminen har vi vår fina vårfest där vi bjuder in alla barn, föräldrar, släkt och vänner. Vi har även en utställning där vi visar barnens alster från vårterminens projekt.

Vi samarbetar med en skapande pedagog som kommer hit och fyller på kunskaper till både pedagoger och barn. Då arbetar vi oftast med större projekt som sedan avslutas med ett par dagars skapande. På vårterminen har de äldsta barnen drama tillsammans med en utbildad dramapedagog. De arbetar mycket med övningar kring självkänslan.

På förskolan Otto strävar vi efter att verksamheten ska vara pedagogisk inriktad men också spännande och rolig. Vi vill uppmuntra barnen att välja aktiviteter utifrån sina egna intressen. I en stimulerande miljö som inspirerar till lek och aktivitet vill vi skapa möjligheter för ett livslångt lärande. Genom att arbeta med projekt, som kan pågå allt från ett par timmar till en hel termin, kan vi locka fram barnens initiativförmåga, nyfikenhet och lust att lära.

IKT (Information, kommunikation, Teknik) är en del av det pedagogiska arbetet på förskolan och används dagligen av både barn och pedagoger. Smartboard och Ipads är ett komplement till vår pedagogiska verksamhet. Tillsammans med en IKT-konsult håller vi oss uppdaterade kring ämnet.

Allt vårt pedagogiska arbete på förskolan har en tydlig koppling till Läroplan för förskolan (Lpfö) 98/ reviderad 2016. Vi dokumenterar och utvärderar kontinuerligt vår verksamhet utifrån målen i läroplanen.

På vår småbarnsavdelning anser vi att det är viktigt att barnen får en grundtrygghet tillsammans med oss pedagoger. När någon ordinarie personal är frånvarande så tar vi in andra pedagoger från huset som är bekanta för barnen. På storbarnsavdelningarna där det kan vara spännande med nya personer tar vi då istället in vikarier utifrån.

Förskolan har en egen skräddarsydd app som finns att ladda ner gratis till både android och Iphone. Där kan du på ett enkelt sätt hitta våra kontaktuppgifter, anmäla vab, se aktuell matsedel och nyhetsnotiser m.m.

Vår gård är uppdelad i två delar. En del för småbarnen där de kan tulta omkring i sin egen takt, och en del för de övriga barnen som har större rörelsebehov än de små. Vi har plats för 52 barn som är fördelade på tre avdelningar:

  • Månen är en småbarnsavdelning med plats för 15 barn mellan 1-2 år.
  • Stjärnan är vår mellanavdelning som har plats för 17 barn mellan 2-4 år.
  • Solen är vår stora avdelning som har plats för 20 barn mellan 4-6 år.